مقالات

جدول واش بتن

جدول واش بتن

این روز ها محصولات بتنی در سطح شهر به شدت مورد استفاده واقع می شوند . یکی از پر کاربردترین محصولات بتنی که این روز ها استفاده می شوند، جدول واش بتن است. این محصول که به جدول بتنی یا جدول سیمانی نیز معروف است در کارخانه ی موزاییک سازی ساخته می شود. کاربرد جدول […]

جدول سیمانی

جدول سیمانی

این روز ها شهر ها نیازمند این است که برای ایجاد نظم و ترتیب و اعمال قوانین گوناگون، از برخی مصالح و مواد و محصولات استفاده کرد. یکی از مهم ترین موادی که باید در سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد جدول سیمانی است. جدول گذاری برای ایجاد تقسیم بندی بین خیابان های فرعی و […]