مقالات

کفپوش بتنی

کفپوش بتنی

کفپوش بتنی چیست ؟ هم در فضای داخل و هم در خارج از آن کاربرد بسیار زیادی دارد. اگر بخواهیم برخی از دلایل آن را بدانیم می توانیم به قابلیت دسترسی آن اشاره کنیم . از طرف دیگر به قیمت مناسب آن هم مربوط است . این روز ها تکنولوژی های گسترده ی روز سبب […]

جدول واش بتن

جدول واش بتن

جدول واش بتن جهت محوطه سازی و اجرای فضای سبز مورد استفاده واقع می شود . یکی از پر کاربردترین محصولات بتنی جدول واش بتن است. این محصول به جدول باغچه ، جدول بتنی یا جدول سیمانی نیز معروف است . این محصول در کارخانه ی موزاییک سازی ساخته می شود. کاربرد جدول واش بتن […]

جدول سیمانی|جدول باغچه|

جدول سیمانی|جدول باغچه|

جدول سیمانی باغچه چیست؟  این روز ها افراد در شهر ها نیازمند این هسیتند که برای ایجاد نظم و ترتیب از برخی مصالح و مواد و محصولات استفاده کنند. یکی از مهم ترین موادی که باید در سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد جدول سیمانی است. جدول گذاری برای ایجاد تقسیم بندی بین خیابان های […]