نوشته هایی با برچسب "موزاییک حیاطی"

درباره موزاییک حیاطی

درباره موزاییک حیاطی

درباره موزاییک حیاطی و کاربرد آن    در این محتوا می خواهیم درباره موزاییک حیاطی و کاربرد آن توضیح دهیم . در عصر حاضر کمتر مکانی را مشاهده می کنیم که قسمتی از آن محیط از موزاییک استفاده نشده باشد. می توان گفت که استفاده از موزاییک در اماکن متخلف بسیار رایج شده است.   […]

موزاییک موج سنگ لیمویی

موزاییک موج سنگ لیمویی

موزاییک موج سنگ لیمویی ۴۰*۴۰ تولید و عرضه انواع موزاییک پرسی گرانیت ،  مرمر ،  جوشقان ،  آذرشهر و  چینی موزاییک چیست ؟ در حقیقت قطعه ای سیمانی است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق ویبراسیون به دست می آورد و بر اساس کاربرد آن به دو دسته  […]