مطالب منتشر شده در دسته ی "کفپوش"

کفپوش سمنت پلاست پرنس زرد(۶۰*۴۰)

کفپوش سمنت پلاست پرنس زرد(۶۰*۴۰)

کفپوش سمنت پلاست یا موزاییک پلیمری.  نوعی کفپوش...

توضیحات

کفپوش واش بتن سفید قرمز پرسی (۴۰*۴۰)

کفپوش واش بتن سفید قرمز پرسی (۴۰*۴۰)

                        دارای 5سال ضمانت"مناسب مناطق...

توضیحات

کفپوش واش بتن سفید مشکی پرسی (۴۰*۴۰)

کفپوش واش بتن سفید مشکی پرسی (۴۰*۴۰)

دارای 5سال ضمانت"مناسب مناطق سردسیر و...

توضیحات

کفپوش واش بتن لیمویی سفید پرسی (۴۰*۴۰)

کفپوش واش بتن لیمویی سفید پرسی (۴۰*۴۰)

دارای 5سال ضمانت"مناسب مناطق سردسیر و...

توضیحات

کفپوش واش بتن قرمز سفید پرسی (۴۰*۴۰)

کفپوش واش بتن قرمز سفید پرسی (۴۰*۴۰)

دارای 5سال ضمانت"مناسب مناطق سردسیر و...

توضیحات

کفپوش واش بتن قرمز مشکی سفید ویبره (۶۰*۳۰)

کفپوش واش بتن قرمز مشکی سفید ویبره (۶۰*۳۰)

انواع موزاییک واش بتن سنگ برجسته مناسب  فضای بیرونی ،...

توضیحات

کفپوش واش بتن سفید لیمویی دوسنگ ویبره (۶۰*۳۰)

کفپوش واش بتن سفید لیمویی دوسنگ ویبره (۶۰*۳۰)

انواع موزاییک واش بتن سنگ برجسته مناسب  فضای بیرونی ،...

توضیحات

کفپوش واش بتن سفید مشکی دوسنگ ویبره (۶۰*۳۰)

کفپوش واش بتن سفید مشکی دوسنگ ویبره (۶۰*۳۰)

انواع موزاییک واش بتن سنگ برجسته مناسب  فضای بیرونی ،...

توضیحات

کفپوش واش بتن آجیلی ویبره (۶۰*۳۰)

کفپوش واش بتن آجیلی ویبره (۶۰*۳۰)

انواع موزاییک واش بتن سنگ برجسته مناسب  فضای بیرونی ،...

توضیحات
خدمات شرکت