depositphotos_26084217-building-materials-icons-detailed-set

 

  ”  ایران مصالح  “

فروشگاهی اینترنتی و تخصصی در حوزه صنعت ساختمانی و عمرانی کشور است که در سال ۱۳۹۵ شمسی توسط آقای مهندس امیررضا سعیدلو  دانش آموخته رشته ی مهندسی معماری راه اندازی گردیده است . هدف اصلی از راه اندازی فروشگاه اینترنتی”ایران مصالح” تفییرات  عمده پبش آمده در فضای بازار و حرکت بسوی توسعه بازارهای تجارت الکترونیک در سالیان اخیر و تغییر ماهوی رسته تهیه کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی و عمرانی کشور از فرم سنتی به مدرن می باشد . لهذا ابن مجموعه در تلاش است ابتداً با تمرکز بر اقلام تولیدی مهندسی خود و سپس تلاش برای شناسایی مراکز صنعتی تولیدی استاندارد همسو با آیین نامه های مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به بسط و توسعه اقلام تامینی خود در آینده بپردازد .