آزمایشگاه کنترل کیفی

محصولات استاندارد و آزمایشگاه کنترل کیفیت

 

مجموعه تولیدی صنعتی موزاییک ماهان در راستای اخذ استاندارد ملی ایران (۷۵۵-۱ موزاییک داخلی ۷۵۵-۲ موزاییک بیرونی و ۱۲۷۲۸ جدول یش ساخته ) همزمان با ارتقای ماشین آلات و خطوط تولید ، اقدام به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت محصولات مطابق با معیارهای اداره کل استاندارد استان تهران در سال ۱۳۹۶ نموده است .

کلیه محصولات خروجی از خطوط تولید مجموعه بصورت روزانه مورد آزمایشات فنی قرار می گیرد .

تمامی مشتریان گرامی ضمن انجام آزمایشات مورد درخواست خود می توانند شیت آزمایشات محصولات خریداری شده خود را نیز دریافت دارند .